Електронни системи за сигурност и комфорт

ПРОТЕХ

ЗА ПРОТЕХ

ПРОТЕХ е специализирана компания, създадена през 1992 г., за проектиране, монтаж, доставка, пускане в експлоатация и поддръжка на високотехнологични системи за сигурност. Услугите ни обхващат изграждане на разнообразни електронни системи в обществени или частни сгради, гарантиращи сигурността на хората и имуществото. При нас може да откриете и изберете пожароизвестителна и автоматична пожарогасителна системи, системи за газ детекция, за отвеждане на дим и топлина, за аварийно оповестяване и озвучаване, за охрана, контрол на достъп и видеонаблюдение, за защита на стоки против кражба.

Системи за сигурност на по-високо ниво

Нашите системи за сигурност са иновативни и позволяват интегрирането им в обща информационна компютърна система, наблюдавана и управлявана от диспечер, който има достъп до пълна и всеобхватна информация за състоянието им в реално време, както и инструкции за експлоатацията им. Професионализмът ни и иновативните технологии, с които оперираме, бяха оценени високо от най-големи търговски центрове в страната, хипермаркети и супермаркети, административни сгради, хотелски комплекси и промишлени предприятия.