" /> ПРОТЕХ | Високотехнологични електронни системи

Електронни системи за сигурност и комфорт

ПРОТЕХ

ЗА ПРОТЕХ

Фирмата е създадена през 1992 година, а дейността й обхваща проектиране, доставка, монтаж, пускане в действие и поддържане на високотехнологични електронни системи.

Предметът на дейност на ПРОТЕХ АД изцяло е насочен към изграждане на всички системи в една сграда, част от които гарантират сигурността на имуществото и хората в нея и друга част, които осигуряват комфортни климатични условия за работа и живот в нея, системи за пожароизвестяване, с възможност за интегрирането им в една обща информационна компютърна система, от която диспечер може да получи пълна информация за моментното състояние на която и да е от системите, както и инструкции за експлоатацията им.