ЗА НАС

Фирмата е създадена през 1992 година, а дейността й обхваща проектиране, доставка, монтаж, пускане в действие и поддържане на високотехнологични електронни системи.

Предметът на дейност на ПРОТЕХ АД изцяло е насочен към изграждане на всички системи в една сграда, част от които гарантират сигурността на имуществото и хората в нея и друга част, които осигуряват комфортни климатични условия за работа и живот в нея, с възможност за интегрирането им в една обща информационна компютърна система, от която диспечер може да получи пълна информация за моментното състояние на която и да е от системите, както и инструкции за експлоатацията им.

Продуктите на фирмите, които представляваме, притежават най-високите сертификати в света за качество, отговарящи на изискванията на германския VdS, английския BS 5750, швейцарския VKF, европейските ISO 9001 и ISO 9002 и много др. национални стандарти.

Инженерите от Техническия отдел на ПРОТЕХ АД са ежегодно обучавани и сертифицирани от изброените фирми за проектиране и инсталиране на посочените по-горе системи, което осигурява инженеринг на най-високо ниво, подходящ за успешно решаване проблемите по сигурността и комфорта на различни по предназначение и сложност сгради като банки, административни сгради, хотели, заводи, аерогари, ТЕЦ, АЕЦ, музеи, библиотеки и други.