Промишлени предприятия

Завод за захар сладкарници Неделя

2013г. Протех АД, достави и монтира система за отвеждане на дим и топлина /RWA/, производство GEZE Германия.