Търговски центрове

Sofia Ring Mall

Изградени и въведени в експлоатация следните сградни инсталации: пожароизвестяване в целия обект; газово пожарогасене в помещенията с ел. табла; прахово пожарогасене в помещенията с дизелгенератори; видеонаблюдение – външно и вътрешно; контрол на достъп до част от служебните помещения, система за броене на хора и система за броене на коли.

Магазин Декатлон Пловдив

Доставени и монтирани системи за защита на стоки NEDAP, RFID.