Schrack Seconet

Schrack Seconet е австрийска високотехнологична компания, един от водещите производители на световният пазар в областта на системи за сигурност и системи за спешно оповестяване в болници и домове за възрастни хора. В Австрия Schrack Seconet държи 40% от пазара при системите за пожароизвестяване, а дела на фирмата при системите за спешно оповестяване достига 70% от пазара.

Седалището на Schrack Seconet е в Австрия, с филиали в Полша, Швеция и Унгария и представителни офиси в Чешката Република, Словакия и Русия. За дистрибуцията на продуктите си в Германия фирмата работи в тясно сътрудничество със Securiton GmbH. В Австрия компанията има 27 бази за осигуряване на висококачествено обслужване на своите клиенти.

Като член на Швейцарската група Swiss Securitas, на Schrack Seconet се възлагат редица важни международни проекти.

Schrack Seconet е център за разработване на високотехнологични пожароизвестителни системи и системи за спешно оповестяване. Schrack Secon предлага също концепции за сигурност и системно-базирани решения. Разработването на надеждни пожароизвестителни системи има дълга традиция във фирмата. Значителните инвестиции в научноизследователска работа и в разработването на нови системи и продукти, представянето на фирмата в редица международни организации, кооперирането с технически университети, професионални асоциации и организации на службите за пожарна безопасност в редица държави гарантира че продуктите и системита на Schrack Seconet са не само високотехнологични и надеждни, но и продукти с водеща роля в осигуряване на безопасността на хората и имуществото.

Schrack Seconet е първата компания в областа на системите за пожароизвестяване придобила сертификата за качество ISO 9001 – 2000.

ПРОТЕХ АД е сертифициран партньор на Schrack Seconet от 2005 г.