Siemens

Направлението за сградна автоматизация и системи за сигурност на Сименс – Siemens Building Technologies предлага на своите клиенти пълна гама продукти и решения за сигурност, комфорт и ефективност на сгради.

История на дивизията Siemens Building Technologies

На 1 октомври 1998г Сименс придобива базираната в Швейцария компания Electrowatt AG включваща фирмите Landis & Staefa и Cerberus Pyrotronics лидери в системите за сградна автоматизация и пожароизвестяване. Комбинирайки тези водещи производители със собственият си бизнес и опит Сименс създава подразделението за сградна автоматизация и системи за сигурност Siemens Building Technologies. Днес Siemens Building Technologies предлага пълната гама продукти и решения за сградна автоматизация и системи за сигурност от един източник.

Решения за пожарна безопасност

Повече от 150 години Сименс провежда интензивни изследвания относно последиците от пожар и свързаните с пожара явления. В най-голямата частна лаборатория в света за изследване на пожари в Сименс тестват неколкократно всеки възможен сценарии за развитие на пожар. С резултатите от тези опити изследователите и специалистите от Сименс създават и установяват нови стандарти. Предназначението и начина на употреба за които са проектирани сградите са толкова разнообразни колкото и подходящите критерии за пожарна безопасност. Едно летище например има много по различни изисквания относно мерките за пожарна безопасност отколкото един музей, зала за конференции или банка. Без значение колко сложен е конкретният случай за детекция на пожар, сигнал за тревога, евакуация, потушаване на пожара консултантите и проектантите на Сименс работят в тясно сътрудничество с клиента за определяне, проектиране и инсталиране на система която удовлетворява и отговаря точно на поставените изисквания.