Сервиз

ПРОТЕХ предоставя комплексни сервизни услуги на настоящи и бъдещи свои клиенти – гаранционна и след гаранционна поддръжка на инсталираните системи и, при желание на клиента, абонаментно сервизно обслужване.

Нашият ангажимент не приключва с пускането в действие на инсталациите. Ние осигуряваме безотказната и ефективна работа на системите за целият им експлоатационен период.