Управление на проекти

ПРОТЕХ гарантира безпрепятственото протичане на проекта от началната фаза на планирането, до предаването и пускането в експлоатация, като във всеки един етап се грижи за координирането на работата на доставчиците и подизпълнителите.

Свържете се с нас, дори и да нямате цялостна идея относно решението на даден проблем или ако търсите партньор за съвместна работа.

Обсъждайки проблемите, можем заедно да намерим решението по-лесно!

Сигурността изисква качество. Поддържайки постоянно най-високите технически стандарти, ПРОТЕХ прави всичко за пълното задоволяване изискванията на клиентите.

Сертификатът „Quality Management System“ /DIN EN ISO 9001:2000/ от 1999г. документира и потвърждава тези усилия.

За ПРОТЕХ „сигурност“ означава и още:

  • дълбокото познаване и опит в сферата на системите за сигурност предоставянето на висококачествени и тествани продукти;
  • компетентна информация за конкретното приложение на продукта;
  • съществено сътрудничество в национални и международни стандартизационни комитети;
  • постоянно участие в национални и международни панаири;
  • статии в технически списания;
  • ефективни и персонални съвети от техническите сътрудници;
  • коректност във взаимоотношенията с партньорите;
  • гарантирана компетентна информация за клиентите;
  • експерти от световна класа близо до вас.

ПРОТЕХ поема цялостна отговорност при изпълнението, започвайки от разработване на концепции, предпроектни проучвания, технически, работни проекти, въвеждане в експлоатация и експлоатационна поддръжка.

Всички това прави ПРОТЕХ уникален партньор, предлагащ най-широката гама от продукти, услуги и решения за сигурност и безопасност.