Описание

Видове гасителни агенти:

Серия SINORIX  1230 -виж Download sinorix 1230

Серия SINORIX 227 – виж  Download sinorix 227

Серия инертни газове SINORIX-N-Ar-Co – виж Download Sinorix-N-Ar-Co

Серия SINORIX CDT- виж Download Sinorix-CDT

Серия SINORIX-SILENT-NOZZLE – виж Download Sinorix-Silent-Nozzle

Тестово оборудване – виж Download Room Test Equipment

 Видове гасителни агенти:

Серия SINORIX  1230 -виж Download sinorix 1230

Серия SINORIX 227 – виж  Download sinorix 227

Серия инертни газове SINORIX-N-Ar-Co – виж Download Sinorix-N-Ar-Co

Серия SINORIX CDT- виж Download Sinorix-CDT

Серия SINORIX-SILENT-NOZZLE – виж Download Sinorix-Silent-Nozzle

Тестово оборудване – виж Download Room Test Equipment

 Видове гасителни агенти:

Серия SINORIX  1230 -виж Download sinorix 1230

Серия SINORIX 227 – виж  Download sinorix 227

Серия инертни газове SINORIX-N-Ar-Co – виж Download Sinorix-N-Ar-Co

Серия SINORIX CDT- виж Download Sinorix-CDT

Серия SINORIX-SILENT-NOZZLE – виж Download Sinorix-Silent-Nozzle

Тестово оборудване – виж Download Room Test Equipment

 Видове гасителни агенти:

Серия SINORIX  1230 -виж Download sinorix 1230

Серия SINORIX 227 – виж  Download sinorix 227

Серия инертни газове SINORIX-N-Ar-Co – виж Download Sinorix-N-Ar-Co

Серия SINORIX CDT- виж Download Sinorix-CDT

Серия SINORIX-SILENT-NOZZLE – виж Download Sinorix-Silent-Nozzle

Тестово оборудване – виж Download Room Test Equipment

 Видове гасителни агенти:

Серия SINORIX  1230 -виж Download sinorix 1230

Серия SINORIX 227 – виж  Download sinorix 227

Серия инертни газове SINORIX-N-Ar-Co – виж Download Sinorix-N-Ar-Co

Серия SINORIX CDT- виж Download Sinorix-CDT

Серия SINORIX-SILENT-NOZZLE – виж Download Sinorix-Silent-Nozzle

Тестово оборудване – виж Download Room Test Equipment

 Видове гасителни агенти:

Серия SINORIX  1230 -виж Download sinorix 1230

Серия SINORIX 227 – виж  Download sinorix 227

Серия инертни газове SINORIX-N-Ar-Co – виж Download Sinorix-N-Ar-Co

Серия SINORIX CDT- виж Download Sinorix-CDT

Серия SINORIX-SILENT-NOZZLE – виж Download Sinorix-Silent-Nozzle

Тестово оборудване – виж Download Room Test Equipment

 Видове гасителни агенти:

Серия SINORIX  1230 -виж Download sinorix 1230

Серия SINORIX 227 – виж  Download sinorix 227

Серия инертни газове SINORIX-N-Ar-Co – виж Download Sinorix-N-Ar-Co

Серия SINORIX CDT- виж Download Sinorix-CDT

Серия SINORIX-SILENT-NOZZLE – виж Download Sinorix-Silent-Nozzle

Тестово оборудване – виж Download Room Test Equipment

 Видове гасителни агенти:

Серия SINORIX  1230 -виж Download sinorix 1230

Серия SINORIX 227 – виж  Download sinorix 227

Серия инертни газове SINORIX-N-Ar-Co – виж Download Sinorix-N-Ar-Co

Серия SINORIX CDT- виж Download Sinorix-CDT

Серия SINORIX-SILENT-NOZZLE – виж Download Sinorix-Silent-Nozzle

Тестово оборудване – виж Download Room Test Equipment