Управляващ блок XC1001-A

Описание

Управляващ блок за гасене XC1001-A

Една гасяща система се състои от следните елементи:
• Пожарен детектор за автоматично задействане на гасенето
• Бутон за ръчно задействане на гасенето
• Бутон за отмяна на започналото гасене,  докато тече времето за активиране
• Управляващ блок за активиране на гасене и програмиране на всички функции на системата за гасителната зона
• Алармена сирена и светлинен сигнализатор
• Устройство за дистанционно предаване на аларми и неизправности
• Управляващо устройство за затваряне на врати, пожаропредпазни клапи и изключване на вентилацията.
• Елементи за задействане на вентилите за активиране на гасенето.
• Устройства за следене на състоянието на гасителния агент в цилиндъра. Следи за евентуални загуби от нежелано изпускане на гасителния агент.Управляващ блок за гасене XC1001-A

Една гасяща система се състои от следните елементи:
• Пожарен детектор за автоматично задействане на гасенето
• Бутон за ръчно задействане на гасенето
• Бутон за отмяна на започналото гасене,  докато тече времето за активиране
• Управляващ блок за активиране на гасене и програмиране на всички функции на системата за гасителната зона
• Алармена сирена и светлинен сигнализатор
• Устройство за дистанционно предаване на аларми и неизправности
• Управляващо устройство за затваряне на врати, пожаропредпазни клапи и изключване на вентилацията.
• Елементи за задействане на вентилите за активиране на гасенето.
• Устройства за следене на състоянието на гасителния агент в цилиндъра. Следи за евентуални загуби от нежелано изпускане на гасителния агент.Управляващ блок за гасене XC1001-A

Една гасяща система се състои от следните елементи:
• Пожарен детектор за автоматично задействане на гасенето
• Бутон за ръчно задействане на гасенето
• Бутон за отмяна на започналото гасене,  докато тече времето за активиране
• Управляващ блок за активиране на гасене и програмиране на всички функции на системата за гасителната зона
• Алармена сирена и светлинен сигнализатор
• Устройство за дистанционно предаване на аларми и неизправности
• Управляващо устройство за затваряне на врати, пожаропредпазни клапи и изключване на вентилацията.
• Елементи за задействане на вентилите за активиране на гасенето.
• Устройства за следене на състоянието на гасителния агент в цилиндъра. Следи за евентуални загуби от нежелано изпускане на гасителния агент.Управляващ блок за гасене XC1001-A

Една гасяща система се състои от следните елементи:
• Пожарен детектор за автоматично задействане на гасенето
• Бутон за ръчно задействане на гасенето
• Бутон за отмяна на започналото гасене,  докато тече времето за активиране
• Управляващ блок за активиране на гасене и програмиране на всички функции на системата за гасителната зона
• Алармена сирена и светлинен сигнализатор
• Устройство за дистанционно предаване на аларми и неизправности
• Управляващо устройство за затваряне на врати, пожаропредпазни клапи и изключване на вентилацията.
• Елементи за задействане на вентилите за активиране на гасенето.
• Устройства за следене на състоянието на гасителния агент в цилиндъра. Следи за евентуални загуби от нежелано изпускане на гасителния агент.Управляващ блок за гасене XC1001-A

Една гасяща система се състои от следните елементи:
• Пожарен детектор за автоматично задействане на гасенето
• Бутон за ръчно задействане на гасенето
• Бутон за отмяна на започналото гасене,  докато тече времето за активиране
• Управляващ блок за активиране на гасене и програмиране на всички функции на системата за гасителната зона
• Алармена сирена и светлинен сигнализатор
• Устройство за дистанционно предаване на аларми и неизправности
• Управляващо устройство за затваряне на врати, пожаропредпазни клапи и изключване на вентилацията.
• Елементи за задействане на вентилите за активиране на гасенето.
• Устройства за следене на състоянието на гасителния агент в цилиндъра. Следи за евентуални загуби от нежелано изпускане на гасителния агент.Управляващ блок за гасене XC1001-A

Една гасяща система се състои от следните елементи:
• Пожарен детектор за автоматично задействане на гасенето
• Бутон за ръчно задействане на гасенето
• Бутон за отмяна на започналото гасене,  докато тече времето за активиране
• Управляващ блок за активиране на гасене и програмиране на всички функции на системата за гасителната зона
• Алармена сирена и светлинен сигнализатор
• Устройство за дистанционно предаване на аларми и неизправности
• Управляващо устройство за затваряне на врати, пожаропредпазни клапи и изключване на вентилацията.
• Елементи за задействане на вентилите за активиране на гасенето.
• Устройства за следене на състоянието на гасителния агент в цилиндъра. Следи за евентуални загуби от нежелано изпускане на гасителния агент.Управляващ блок за гасене XC1001-A

Една гасяща система се състои от следните елементи:
• Пожарен детектор за автоматично задействане на гасенето
• Бутон за ръчно задействане на гасенето
• Бутон за отмяна на започналото гасене,  докато тече времето за активиране
• Управляващ блок за активиране на гасене и програмиране на всички функции на системата за гасителната зона
• Алармена сирена и светлинен сигнализатор
• Устройство за дистанционно предаване на аларми и неизправности
• Управляващо устройство за затваряне на врати, пожаропредпазни клапи и изключване на вентилацията.
• Елементи за задействане на вентилите за активиране на гасенето.
• Устройства за следене на състоянието на гасителния агент в цилиндъра. Следи за евентуални загуби от нежелано изпускане на гасителния агент.Управляващ блок за гасене XC1001-A

Една гасяща система се състои от следните елементи:
• Пожарен детектор за автоматично задействане на гасенето
• Бутон за ръчно задействане на гасенето
• Бутон за отмяна на започналото гасене,  докато тече времето за активиране
• Управляващ блок за активиране на гасене и програмиране на всички функции на системата за гасителната зона
• Алармена сирена и светлинен сигнализатор
• Устройство за дистанционно предаване на аларми и неизправности
• Управляващо устройство за затваряне на врати, пожаропредпазни клапи и изключване на вентилацията.
• Елементи за задействане на вентилите за активиране на гасенето.
• Устройства за следене на състоянието на гасителния агент в цилиндъра. Следи за евентуални загуби от нежелано изпускане на гасителния агент.