Cerberus Pro FC722

Описание

Пожароизвестителна централа – 2 loop  
Серия FS720  
Компактна, предварително настроена и управлявана от процесор  
пожароизвестителна централа за свързване за максимум 252 адреса.

•Пожароизвестителната централа може да бъде използвана като
самостоятелна или като свързана в мрежа версия.

•В една мрежа може да се свържат до 64 станции, като пожароизвестителни централи и противопожарни терминали (в произволна подредба)
•Вградена функция за работа в аварийни ситуации
•Резервен мрежов възел за аварийни ситуации съгласно стандарт EN 54
•Бърз Ethernet интерфейс за хетерогенна мрежа
•Вграден и лесен за използване функционален блок
•Опционален принтер, превключвател, LED индикатори
•Слотове за серийни портове RS232, RS485
•Аварийно захранване, осигуряващо електроснабдяване с продължителност до 72 часа

•Детектиране и автоматично отчитане (автоматична конфигурация) на всички C-NET устройства, което осигурява незабавно и лесно функциониране  
•Обработва сигнали от серията детектори Cerberus PRO FD720  
•Етажни повторители, алармени устройства и дисплеи с мемосхема в контурите на детекторите (C-NET)  
•Гъвкаво програмиране на сложни приложения и команди  
•Възможност за качване на запазените данни чрез отдалечен достъп  
•Изтегляне на фърмуер от всички компоненти на централата, управлявани  от процесор.Пожароизвестителна централа – 2 loop  
Серия FS720  
Компактна, предварително настроена и управлявана от процесор  
пожароизвестителна централа за свързване за максимум 252 адреса.

•Пожароизвестителната централа може да бъде използвана като
самостоятелна или като свързана в мрежа версия.

•В една мрежа може да се свържат до 64 станции, като пожароизвестителни централи и противопожарни терминали (в произволна подредба)
•Вградена функция за работа в аварийни ситуации
•Резервен мрежов възел за аварийни ситуации съгласно стандарт EN 54
•Бърз Ethernet интерфейс за хетерогенна мрежа
•Вграден и лесен за използване функционален блок
•Опционален принтер, превключвател, LED индикатори
•Слотове за серийни портове RS232, RS485
•Аварийно захранване, осигуряващо електроснабдяване с продължителност до 72 часа

•Детектиране и автоматично отчитане (автоматична конфигурация) на всички C-NET устройства, което осигурява незабавно и лесно функциониране  
•Обработва сигнали от серията детектори Cerberus PRO FD720  
•Етажни повторители, алармени устройства и дисплеи с мемосхема в контурите на детекторите (C-NET)  
•Гъвкаво програмиране на сложни приложения и команди  
•Възможност за качване на запазените данни чрез отдалечен достъп  
•Изтегляне на фърмуер от всички компоненти на централата, управлявани  от процесор.Пожароизвестителна централа – 2 loop  
Серия FS720  
Компактна, предварително настроена и управлявана от процесор  
пожароизвестителна централа за свързване за максимум 252 адреса.

•Пожароизвестителната централа може да бъде използвана като
самостоятелна или като свързана в мрежа версия.

•В една мрежа може да се свържат до 64 станции, като пожароизвестителни централи и противопожарни терминали (в произволна подредба)
•Вградена функция за работа в аварийни ситуации
•Резервен мрежов възел за аварийни ситуации съгласно стандарт EN 54
•Бърз Ethernet интерфейс за хетерогенна мрежа
•Вграден и лесен за използване функционален блок
•Опционален принтер, превключвател, LED индикатори
•Слотове за серийни портове RS232, RS485
•Аварийно захранване, осигуряващо електроснабдяване с продължителност до 72 часа

•Детектиране и автоматично отчитане (автоматична конфигурация) на всички C-NET устройства, което осигурява незабавно и лесно функциониране  
•Обработва сигнали от серията детектори Cerberus PRO FD720  
•Етажни повторители, алармени устройства и дисплеи с мемосхема в контурите на детекторите (C-NET)  
•Гъвкаво програмиране на сложни приложения и команди  
•Възможност за качване на запазените данни чрез отдалечен достъп  
•Изтегляне на фърмуер от всички компоненти на централата, управлявани  от процесор.Пожароизвестителна централа – 2 loop  
Серия FS720  
Компактна, предварително настроена и управлявана от процесор  
пожароизвестителна централа за свързване за максимум 252 адреса.

•Пожароизвестителната централа може да бъде използвана като
самостоятелна или като свързана в мрежа версия.

•В една мрежа може да се свържат до 64 станции, като пожароизвестителни централи и противопожарни терминали (в произволна подредба)
•Вградена функция за работа в аварийни ситуации
•Резервен мрежов възел за аварийни ситуации съгласно стандарт EN 54
•Бърз Ethernet интерфейс за хетерогенна мрежа
•Вграден и лесен за използване функционален блок
•Опционален принтер, превключвател, LED индикатори
•Слотове за серийни портове RS232, RS485
•Аварийно захранване, осигуряващо електроснабдяване с продължителност до 72 часа

•Детектиране и автоматично отчитане (автоматична конфигурация) на всички C-NET устройства, което осигурява незабавно и лесно функциониране  
•Обработва сигнали от серията детектори Cerberus PRO FD720  
•Етажни повторители, алармени устройства и дисплеи с мемосхема в контурите на детекторите (C-NET)  
•Гъвкаво програмиране на сложни приложения и команди  
•Възможност за качване на запазените данни чрез отдалечен достъп  
•Изтегляне на фърмуер от всички компоненти на централата, управлявани  от процесор.Пожароизвестителна централа – 2 loop  
Серия FS720  
Компактна, предварително настроена и управлявана от процесор  
пожароизвестителна централа за свързване за максимум 252 адреса.

•Пожароизвестителната централа може да бъде използвана като
самостоятелна или като свързана в мрежа версия.

•В една мрежа може да се свържат до 64 станции, като пожароизвестителни централи и противопожарни терминали (в произволна подредба)
•Вградена функция за работа в аварийни ситуации
•Резервен мрежов възел за аварийни ситуации съгласно стандарт EN 54
•Бърз Ethernet интерфейс за хетерогенна мрежа
•Вграден и лесен за използване функционален блок
•Опционален принтер, превключвател, LED индикатори
•Слотове за серийни портове RS232, RS485
•Аварийно захранване, осигуряващо електроснабдяване с продължителност до 72 часа

•Детектиране и автоматично отчитане (автоматична конфигурация) на всички C-NET устройства, което осигурява незабавно и лесно функциониране  
•Обработва сигнали от серията детектори Cerberus PRO FD720  
•Етажни повторители, алармени устройства и дисплеи с мемосхема в контурите на детекторите (C-NET)  
•Гъвкаво програмиране на сложни приложения и команди  
•Възможност за качване на запазените данни чрез отдалечен достъп  
•Изтегляне на фърмуер от всички компоненти на централата, управлявани  от процесор.Пожароизвестителна централа – 2 loop  
Серия FS720  
Компактна, предварително настроена и управлявана от процесор  
пожароизвестителна централа за свързване за максимум 252 адреса.

•Пожароизвестителната централа може да бъде използвана като
самостоятелна или като свързана в мрежа версия.

•В една мрежа може да се свържат до 64 станции, като пожароизвестителни централи и противопожарни терминали (в произволна подредба)
•Вградена функция за работа в аварийни ситуации
•Резервен мрежов възел за аварийни ситуации съгласно стандарт EN 54
•Бърз Ethernet интерфейс за хетерогенна мрежа
•Вграден и лесен за използване функционален блок
•Опционален принтер, превключвател, LED индикатори
•Слотове за серийни портове RS232, RS485
•Аварийно захранване, осигуряващо електроснабдяване с продължителност до 72 часа

•Детектиране и автоматично отчитане (автоматична конфигурация) на всички C-NET устройства, което осигурява незабавно и лесно функциониране  
•Обработва сигнали от серията детектори Cerberus PRO FD720  
•Етажни повторители, алармени устройства и дисплеи с мемосхема в контурите на детекторите (C-NET)  
•Гъвкаво програмиране на сложни приложения и команди  
•Възможност за качване на запазените данни чрез отдалечен достъп  
•Изтегляне на фърмуер от всички компоненти на централата, управлявани  от процесор.Пожароизвестителна централа – 2 loop  
Серия FS720  
Компактна, предварително настроена и управлявана от процесор  
пожароизвестителна централа за свързване за максимум 252 адреса.

•Пожароизвестителната централа може да бъде използвана като
самостоятелна или като свързана в мрежа версия.

•В една мрежа може да се свържат до 64 станции, като пожароизвестителни централи и противопожарни терминали (в произволна подредба)
•Вградена функция за работа в аварийни ситуации
•Резервен мрежов възел за аварийни ситуации съгласно стандарт EN 54
•Бърз Ethernet интерфейс за хетерогенна мрежа
•Вграден и лесен за използване функционален блок
•Опционален принтер, превключвател, LED индикатори
•Слотове за серийни портове RS232, RS485
•Аварийно захранване, осигуряващо електроснабдяване с продължителност до 72 часа

•Детектиране и автоматично отчитане (автоматична конфигурация) на всички C-NET устройства, което осигурява незабавно и лесно функциониране  
•Обработва сигнали от серията детектори Cerberus PRO FD720  
•Етажни повторители, алармени устройства и дисплеи с мемосхема в контурите на детекторите (C-NET)  
•Гъвкаво програмиране на сложни приложения и команди  
•Възможност за качване на запазените данни чрез отдалечен достъп  
•Изтегляне на фърмуер от всички компоненти на централата, управлявани  от процесор.Пожароизвестителна централа – 2 loop  
Серия FS720  
Компактна, предварително настроена и управлявана от процесор  
пожароизвестителна централа за свързване за максимум 252 адреса.

•Пожароизвестителната централа може да бъде използвана като
самостоятелна или като свързана в мрежа версия.

•В една мрежа може да се свържат до 64 станции, като пожароизвестителни централи и противопожарни терминали (в произволна подредба)
•Вградена функция за работа в аварийни ситуации
•Резервен мрежов възел за аварийни ситуации съгласно стандарт EN 54
•Бърз Ethernet интерфейс за хетерогенна мрежа
•Вграден и лесен за използване функционален блок
•Опционален принтер, превключвател, LED индикатори
•Слотове за серийни портове RS232, RS485
•Аварийно захранване, осигуряващо електроснабдяване с продължителност до 72 часа

•Детектиране и автоматично отчитане (автоматична конфигурация) на всички C-NET устройства, което осигурява незабавно и лесно функциониране  
•Обработва сигнали от серията детектори Cerberus PRO FD720  
•Етажни повторители, алармени устройства и дисплеи с мемосхема в контурите на детекторите (C-NET)  
•Гъвкаво програмиране на сложни приложения и команди  
•Възможност за качване на запазените данни чрез отдалечен достъп  
•Изтегляне на фърмуер от всички компоненти на централата, управлявани  от процесор.Пожароизвестителна централа – 2 loop  
Серия FS720  
Компактна, предварително настроена и управлявана от процесор  
пожароизвестителна централа за свързване за максимум 252 адреса.

•Пожароизвестителната централа може да бъде използвана като
самостоятелна или като свързана в мрежа версия.

•В една мрежа може да се свържат до 64 станции, като пожароизвестителни централи и противопожарни терминали (в произволна подредба)
•Вградена функция за работа в аварийни ситуации
•Резервен мрежов възел за аварийни ситуации съгласно стандарт EN 54
•Бърз Ethernet интерфейс за хетерогенна мрежа
•Вграден и лесен за използване функционален блок
•Опционален принтер, превключвател, LED индикатори
•Слотове за серийни портове RS232, RS485
•Аварийно захранване, осигуряващо електроснабдяване с продължителност до 72 часа

•Детектиране и автоматично отчитане (автоматична конфигурация) на всички C-NET устройства, което осигурява незабавно и лесно функциониране  
•Обработва сигнали от серията детектори Cerberus PRO FD720  
•Етажни повторители, алармени устройства и дисплеи с мемосхема в контурите на детекторите (C-NET)  
•Гъвкаво програмиране на сложни приложения и команди  
•Възможност за качване на запазените данни чрез отдалечен достъп  
•Изтегляне на фърмуер от всички компоненти на централата, управлявани  от процесор.Пожароизвестителна централа – 2 loop  
Серия FS720  
Компактна, предварително настроена и управлявана от процесор  
пожароизвестителна централа за свързване за максимум 252 адреса.

•Пожароизвестителната централа може да бъде използвана като
самостоятелна или като свързана в мрежа версия.

•В една мрежа може да се свържат до 64 станции, като пожароизвестителни централи и противопожарни терминали (в произволна подредба)
•Вградена функция за работа в аварийни ситуации
•Резервен мрежов възел за аварийни ситуации съгласно стандарт EN 54
•Бърз Ethernet интерфейс за хетерогенна мрежа
•Вграден и лесен за използване функционален блок
•Опционален принтер, превключвател, LED индикатори
•Слотове за серийни портове RS232, RS485
•Аварийно захранване, осигуряващо електроснабдяване с продължителност до 72 часа

•Детектиране и автоматично отчитане (автоматична конфигурация) на всички C-NET устройства, което осигурява незабавно и лесно функциониране  
•Обработва сигнали от серията детектори Cerberus PRO FD720  
•Етажни повторители, алармени устройства и дисплеи с мемосхема в контурите на детекторите (C-NET)  
•Гъвкаво програмиране на сложни приложения и команди  
•Възможност за качване на запазените данни чрез отдалечен достъп  
•Изтегляне на фърмуер от всички компоненти на централата, управлявани  от процесор.Пожароизвестителна централа – 2 loop  
Серия FS720  
Компактна, предварително настроена и управлявана от процесор  
пожароизвестителна централа за свързване за максимум 252 адреса.

•Пожароизвестителната централа може да бъде използвана като
самостоятелна или като свързана в мрежа версия.

•В една мрежа може да се свържат до 64 станции, като пожароизвестителни централи и противопожарни терминали (в произволна подредба)
•Вградена функция за работа в аварийни ситуации
•Резервен мрежов възел за аварийни ситуации съгласно стандарт EN 54
•Бърз Ethernet интерфейс за хетерогенна мрежа
•Вграден и лесен за използване функционален блок
•Опционален принтер, превключвател, LED индикатори
•Слотове за серийни портове RS232, RS485
•Аварийно захранване, осигуряващо електроснабдяване с продължителност до 72 часа

•Детектиране и автоматично отчитане (автоматична конфигурация) на всички C-NET устройства, което осигурява незабавно и лесно функциониране  
•Обработва сигнали от серията детектори Cerberus PRO FD720  
•Етажни повторители, алармени устройства и дисплеи с мемосхема в контурите на детекторите (C-NET)  
•Гъвкаво програмиране на сложни приложения и команди  
•Възможност за качване на запазените данни чрез отдалечен достъп  
•Изтегляне на фърмуер от всички компоненти на централата, управлявани  от процесор.