FDM225 FDM226

Описание

Ръчен пожароизвестител  
Ръчните бутони се използват за незабавно ръчно задействане на пожароизвестителната система. Подходящи са за вътрешен и външен монтаж. Активират се пряко – чрез натискане на стъклена плоча. След подмяна на стъклената плоча устройството е готово отново за работа.

•Съвместими с Sinteso и Cerberus PRO   
•Ръчен пожароизвестител с пряко задействане
•Двупроводна инсталация   
•Комуникация чрез FDnet/C-NET   
•FDM225 за повърхностен монтаж
•FDM226 за повърхностен монтаж с IP66
•Модел със счупено стъкло или с възвръщащи формата си пластмасови елементиРъчен пожароизвестител  
Ръчните бутони се използват за незабавно ръчно задействане на пожароизвестителната система. Подходящи са за вътрешен и външен монтаж. Активират се пряко – чрез натискане на стъклена плоча. След подмяна на стъклената плоча устройството е готово отново за работа.

•Съвместими с Sinteso и Cerberus PRO   
•Ръчен пожароизвестител с пряко задействане
•Двупроводна инсталация   
•Комуникация чрез FDnet/C-NET   
•FDM225 за повърхностен монтаж
•FDM226 за повърхностен монтаж с IP66
•Модел със счупено стъкло или с възвръщащи формата си пластмасови елементиРъчен пожароизвестител  
Ръчните бутони се използват за незабавно ръчно задействане на пожароизвестителната система. Подходящи са за вътрешен и външен монтаж. Активират се пряко – чрез натискане на стъклена плоча. След подмяна на стъклената плоча устройството е готово отново за работа.

•Съвместими с Sinteso и Cerberus PRO   
•Ръчен пожароизвестител с пряко задействане
•Двупроводна инсталация   
•Комуникация чрез FDnet/C-NET   
•FDM225 за повърхностен монтаж
•FDM226 за повърхностен монтаж с IP66
•Модел със счупено стъкло или с възвръщащи формата си пластмасови елементиРъчен пожароизвестител  
Ръчните бутони се използват за незабавно ръчно задействане на пожароизвестителната система. Подходящи са за вътрешен и външен монтаж. Активират се пряко – чрез натискане на стъклена плоча. След подмяна на стъклената плоча устройството е готово отново за работа.

•Съвместими с Sinteso и Cerberus PRO   
•Ръчен пожароизвестител с пряко задействане
•Двупроводна инсталация   
•Комуникация чрез FDnet/C-NET   
•FDM225 за повърхностен монтаж
•FDM226 за повърхностен монтаж с IP66
•Модел със счупено стъкло или с възвръщащи формата си пластмасови елементиРъчен пожароизвестител  
Ръчните бутони се използват за незабавно ръчно задействане на пожароизвестителната система. Подходящи са за вътрешен и външен монтаж. Активират се пряко – чрез натискане на стъклена плоча. След подмяна на стъклената плоча устройството е готово отново за работа.

•Съвместими с Sinteso и Cerberus PRO   
•Ръчен пожароизвестител с пряко задействане
•Двупроводна инсталация   
•Комуникация чрез FDnet/C-NET   
•FDM225 за повърхностен монтаж
•FDM226 за повърхностен монтаж с IP66
•Модел със счупено стъкло или с възвръщащи формата си пластмасови елементиРъчен пожароизвестител  
Ръчните бутони се използват за незабавно ръчно задействане на пожароизвестителната система. Подходящи са за вътрешен и външен монтаж. Активират се пряко – чрез натискане на стъклена плоча. След подмяна на стъклената плоча устройството е готово отново за работа.

•Съвместими с Sinteso и Cerberus PRO   
•Ръчен пожароизвестител с пряко задействане
•Двупроводна инсталация   
•Комуникация чрез FDnet/C-NET   
•FDM225 за повърхностен монтаж
•FDM226 за повърхностен монтаж с IP66
•Модел със счупено стъкло или с възвръщащи формата си пластмасови елементиРъчен пожароизвестител  
Ръчните бутони се използват за незабавно ръчно задействане на пожароизвестителната система. Подходящи са за вътрешен и външен монтаж. Активират се пряко – чрез натискане на стъклена плоча. След подмяна на стъклената плоча устройството е готово отново за работа.

•Съвместими с Sinteso и Cerberus PRO   
•Ръчен пожароизвестител с пряко задействане
•Двупроводна инсталация   
•Комуникация чрез FDnet/C-NET   
•FDM225 за повърхностен монтаж
•FDM226 за повърхностен монтаж с IP66
•Модел със счупено стъкло или с възвръщащи формата си пластмасови елементиРъчен пожароизвестител  
Ръчните бутони се използват за незабавно ръчно задействане на пожароизвестителната система. Подходящи са за вътрешен и външен монтаж. Активират се пряко – чрез натискане на стъклена плоча. След подмяна на стъклената плоча устройството е готово отново за работа.

•Съвместими с Sinteso и Cerberus PRO   
•Ръчен пожароизвестител с пряко задействане
•Двупроводна инсталация   
•Комуникация чрез FDnet/C-NET   
•FDM225 за повърхностен монтаж
•FDM226 за повърхностен монтаж с IP66
•Модел със счупено стъкло или с възвръщащи формата си пластмасови елементиРъчен пожароизвестител  
Ръчните бутони се използват за незабавно ръчно задействане на пожароизвестителната система. Подходящи са за вътрешен и външен монтаж. Активират се пряко – чрез натискане на стъклена плоча. След подмяна на стъклената плоча устройството е готово отново за работа.

•Съвместими с Sinteso и Cerberus PRO   
•Ръчен пожароизвестител с пряко задействане
•Двупроводна инсталация   
•Комуникация чрез FDnet/C-NET   
•FDM225 за повърхностен монтаж
•FDM226 за повърхностен монтаж с IP66
•Модел със счупено стъкло или с възвръщащи формата си пластмасови елементиРъчен пожароизвестител  
Ръчните бутони се използват за незабавно ръчно задействане на пожароизвестителната система. Подходящи са за вътрешен и външен монтаж. Активират се пряко – чрез натискане на стъклена плоча. След подмяна на стъклената плоча устройството е готово отново за работа.

•Съвместими с Sinteso и Cerberus PRO   
•Ръчен пожароизвестител с пряко задействане
•Двупроводна инсталация   
•Комуникация чрез FDnet/C-NET   
•FDM225 за повърхностен монтаж
•FDM226 за повърхностен монтаж с IP66
•Модел със счупено стъкло или с възвръщащи формата си пластмасови елементи