Описание

Направените в последните години проучвания показват, че 90% от фаталните инциденти при пожар са причинени от отровните газове, отделяни при горенето. Освен това повишаването на тепмературата при пожар води до нарушаване на конструкцията на сградите и повишава опасността от срутване. Ето защо се налага монтирането на системи за отвеждане на дима и топлината от сградите.
Основно предназначение на тези системи е в случай на пожар автоматично да се отворят специално пригодени за тази цел прозорци, капандури, шлюзове, врати и др. от където възможно най-бързо да се отведат разпространяващите се в сградата дим и топлина, и по този начин да се осигури вентилация на помещенията и превенция от дим на евакуационните изходи, да се понижи температурата в сградата намалявайки по този начин риска от експлозия и разрушаване на конструкцията. Всичко това се прави с цел осигуряване безпрепятствена евакуация и защита на хората в горяща сграда както и намаляване материалните загуби в следствие на разрушенията причинени от високите темератури при пожар.

 

Използването на системи за отвеждане на топлина и дим се изисква за вътрешни затворени стълбища и сгради на повече от 5 етажа. Монтирането им е наложено с нормативни документи в съответствие със  страните от ЕС.

Всяка система за отвеждане на дим и топлина се състои от :
• Отваряща система- прозорците, димните люкове или капандурите се отварят и затварят посредством електрически устройства на 24V.
• Контролен панел, който управлява системата чрез,  свързване със съществуваща ПИС или от подаден сигнал от димен детектор. Той е снабден с акумулаторна батерия, която осигурява аварийно захранване на системата в продължение на минимум 72 часа.
• Ръчен бутон за контрол в случай на сигнал за опасност.

При липса на пожар, чрез ключ, системата може да се използва за вентилация на помещенията.
Като опция е възможно включването към системата и на датчик за влага, дъжд и температура, който позволява автоматичното затваряне на прозорците при неблагоприятни атмосферни условия.

 Направените в последните години проучвания показват, че 90% от фаталните инциденти при пожар са причинени от отровните газове, отделяни при горенето. Освен това повишаването на тепмературата при пожар води до нарушаване на конструкцията на сградите и повишава опасността от срутване. Ето защо се налага монтирането на системи за отвеждане на дима и топлината от сградите.
Основно предназначение на тези системи е в случай на пожар автоматично да се отворят специално пригодени за тази цел прозорци, капандури, шлюзове, врати и др. от където възможно най-бързо да се отведат разпространяващите се в сградата дим и топлина, и по този начин да се осигури вентилация на помещенията и превенция от дим на евакуационните изходи, да се понижи температурата в сградата намалявайки по този начин риска от експлозия и разрушаване на конструкцията. Всичко това се прави с цел осигуряване безпрепятствена евакуация и защита на хората в горяща сграда както и намаляване материалните загуби в следствие на разрушенията причинени от високите темератури при пожар.

 

Използването на системи за отвеждане на топлина и дим се изисква за вътрешни затворени стълбища и сгради на повече от 5 етажа. Монтирането им е наложено с нормативни документи в съответствие със  страните от ЕС.

Всяка система за отвеждане на дим и топлина се състои от :
• Отваряща система- прозорците, димните люкове или капандурите се отварят и затварят посредством електрически устройства на 24V.
• Контролен панел, който управлява системата чрез,  свързване със съществуваща ПИС или от подаден сигнал от димен детектор. Той е снабден с акумулаторна батерия, която осигурява аварийно захранване на системата в продължение на минимум 72 часа.
• Ръчен бутон за контрол в случай на сигнал за опасност.

При липса на пожар, чрез ключ, системата може да се използва за вентилация на помещенията.
Като опция е възможно включването към системата и на датчик за влага, дъжд и температура, който позволява автоматичното затваряне на прозорците при неблагоприятни атмосферни условия.

 Направените в последните години проучвания показват, че 90% от фаталните инциденти при пожар са причинени от отровните газове, отделяни при горенето. Освен това повишаването на тепмературата при пожар води до нарушаване на конструкцията на сградите и повишава опасността от срутване. Ето защо се налага монтирането на системи за отвеждане на дима и топлината от сградите.
Основно предназначение на тези системи е в случай на пожар автоматично да се отворят специално пригодени за тази цел прозорци, капандури, шлюзове, врати и др. от където възможно най-бързо да се отведат разпространяващите се в сградата дим и топлина, и по този начин да се осигури вентилация на помещенията и превенция от дим на евакуационните изходи, да се понижи температурата в сградата намалявайки по този начин риска от експлозия и разрушаване на конструкцията. Всичко това се прави с цел осигуряване безпрепятствена евакуация и защита на хората в горяща сграда както и намаляване материалните загуби в следствие на разрушенията причинени от високите темератури при пожар.

 

Използването на системи за отвеждане на топлина и дим се изисква за вътрешни затворени стълбища и сгради на повече от 5 етажа. Монтирането им е наложено с нормативни документи в съответствие със  страните от ЕС.

Всяка система за отвеждане на дим и топлина се състои от :
• Отваряща система- прозорците, димните люкове или капандурите се отварят и затварят посредством електрически устройства на 24V.
• Контролен панел, който управлява системата чрез,  свързване със съществуваща ПИС или от подаден сигнал от димен детектор. Той е снабден с акумулаторна батерия, която осигурява аварийно захранване на системата в продължение на минимум 72 часа.
• Ръчен бутон за контрол в случай на сигнал за опасност.

При липса на пожар, чрез ключ, системата може да се използва за вентилация на помещенията.
Като опция е възможно включването към системата и на датчик за влага, дъжд и температура, който позволява автоматичното затваряне на прозорците при неблагоприятни атмосферни условия.

 Направените в последните години проучвания показват, че 90% от фаталните инциденти при пожар са причинени от отровните газове, отделяни при горенето. Освен това повишаването на тепмературата при пожар води до нарушаване на конструкцията на сградите и повишава опасността от срутване. Ето защо се налага монтирането на системи за отвеждане на дима и топлината от сградите.
Основно предназначение на тези системи е в случай на пожар автоматично да се отворят специално пригодени за тази цел прозорци, капандури, шлюзове, врати и др. от където възможно най-бързо да се отведат разпространяващите се в сградата дим и топлина, и по този начин да се осигури вентилация на помещенията и превенция от дим на евакуационните изходи, да се понижи температурата в сградата намалявайки по този начин риска от експлозия и разрушаване на конструкцията. Всичко това се прави с цел осигуряване безпрепятствена евакуация и защита на хората в горяща сграда както и намаляване материалните загуби в следствие на разрушенията причинени от високите темератури при пожар.

 

Използването на системи за отвеждане на топлина и дим се изисква за вътрешни затворени стълбища и сгради на повече от 5 етажа. Монтирането им е наложено с нормативни документи в съответствие със  страните от ЕС.

Всяка система за отвеждане на дим и топлина се състои от :
• Отваряща система- прозорците, димните люкове или капандурите се отварят и затварят посредством електрически устройства на 24V.
• Контролен панел, който управлява системата чрез,  свързване със съществуваща ПИС или от подаден сигнал от димен детектор. Той е снабден с акумулаторна батерия, която осигурява аварийно захранване на системата в продължение на минимум 72 часа.
• Ръчен бутон за контрол в случай на сигнал за опасност.

При липса на пожар, чрез ключ, системата може да се използва за вентилация на помещенията.
Като опция е възможно включването към системата и на датчик за влага, дъжд и температура, който позволява автоматичното затваряне на прозорците при неблагоприятни атмосферни условия.

 Направените в последните години проучвания показват, че 90% от фаталните инциденти при пожар са причинени от отровните газове, отделяни при горенето. Освен това повишаването на тепмературата при пожар води до нарушаване на конструкцията на сградите и повишава опасността от срутване. Ето защо се налага монтирането на системи за отвеждане на дима и топлината от сградите.
Основно предназначение на тези системи е в случай на пожар автоматично да се отворят специално пригодени за тази цел прозорци, капандури, шлюзове, врати и др. от където възможно най-бързо да се отведат разпространяващите се в сградата дим и топлина, и по този начин да се осигури вентилация на помещенията и превенция от дим на евакуационните изходи, да се понижи температурата в сградата намалявайки по този начин риска от експлозия и разрушаване на конструкцията. Всичко това се прави с цел осигуряване безпрепятствена евакуация и защита на хората в горяща сграда както и намаляване материалните загуби в следствие на разрушенията причинени от високите темератури при пожар.

 

Използването на системи за отвеждане на топлина и дим се изисква за вътрешни затворени стълбища и сгради на повече от 5 етажа. Монтирането им е наложено с нормативни документи в съответствие със  страните от ЕС.

Всяка система за отвеждане на дим и топлина се състои от :
• Отваряща система- прозорците, димните люкове или капандурите се отварят и затварят посредством електрически устройства на 24V.
• Контролен панел, който управлява системата чрез,  свързване със съществуваща ПИС или от подаден сигнал от димен детектор. Той е снабден с акумулаторна батерия, която осигурява аварийно захранване на системата в продължение на минимум 72 часа.
• Ръчен бутон за контрол в случай на сигнал за опасност.

При липса на пожар, чрез ключ, системата може да се използва за вентилация на помещенията.
Като опция е възможно включването към системата и на датчик за влага, дъжд и температура, който позволява автоматичното затваряне на прозорците при неблагоприятни атмосферни условия.

 Направените в последните години проучвания показват, че 90% от фаталните инциденти при пожар са причинени от отровните газове, отделяни при горенето. Освен това повишаването на тепмературата при пожар води до нарушаване на конструкцията на сградите и повишава опасността от срутване. Ето защо се налага монтирането на системи за отвеждане на дима и топлината от сградите.
Основно предназначение на тези системи е в случай на пожар автоматично да се отворят специално пригодени за тази цел прозорци, капандури, шлюзове, врати и др. от където възможно най-бързо да се отведат разпространяващите се в сградата дим и топлина, и по този начин да се осигури вентилация на помещенията и превенция от дим на евакуационните изходи, да се понижи температурата в сградата намалявайки по този начин риска от експлозия и разрушаване на конструкцията. Всичко това се прави с цел осигуряване безпрепятствена евакуация и защита на хората в горяща сграда както и намаляване материалните загуби в следствие на разрушенията причинени от високите темератури при пожар.

 

Използването на системи за отвеждане на топлина и дим се изисква за вътрешни затворени стълбища и сгради на повече от 5 етажа. Монтирането им е наложено с нормативни документи в съответствие със  страните от ЕС.

Всяка система за отвеждане на дим и топлина се състои от :
• Отваряща система- прозорците, димните люкове или капандурите се отварят и затварят посредством електрически устройства на 24V.
• Контролен панел, който управлява системата чрез,  свързване със съществуваща ПИС или от подаден сигнал от димен детектор. Той е снабден с акумулаторна батерия, която осигурява аварийно захранване на системата в продължение на минимум 72 часа.
• Ръчен бутон за контрол в случай на сигнал за опасност.

При липса на пожар, чрез ключ, системата може да се използва за вентилация на помещенията.
Като опция е възможно включването към системата и на датчик за влага, дъжд и температура, който позволява автоматичното затваряне на прозорците при неблагоприятни атмосферни условия.

 Направените в последните години проучвания показват, че 90% от фаталните инциденти при пожар са причинени от отровните газове, отделяни при горенето. Освен това повишаването на тепмературата при пожар води до нарушаване на конструкцията на сградите и повишава опасността от срутване. Ето защо се налага монтирането на системи за отвеждане на дима и топлината от сградите.
Основно предназначение на тези системи е в случай на пожар автоматично да се отворят специално пригодени за тази цел прозорци, капандури, шлюзове, врати и др. от където възможно най-бързо да се отведат разпространяващите се в сградата дим и топлина, и по този начин да се осигури вентилация на помещенията и превенция от дим на евакуационните изходи, да се понижи температурата в сградата намалявайки по този начин риска от експлозия и разрушаване на конструкцията. Всичко това се прави с цел осигуряване безпрепятствена евакуация и защита на хората в горяща сграда както и намаляване материалните загуби в следствие на разрушенията причинени от високите темератури при пожар.

 

Използването на системи за отвеждане на топлина и дим се изисква за вътрешни затворени стълбища и сгради на повече от 5 етажа. Монтирането им е наложено с нормативни документи в съответствие със  страните от ЕС.

Всяка система за отвеждане на дим и топлина се състои от :
• Отваряща система- прозорците, димните люкове или капандурите се отварят и затварят посредством електрически устройства на 24V.
• Контролен панел, който управлява системата чрез,  свързване със съществуваща ПИС или от подаден сигнал от димен детектор. Той е снабден с акумулаторна батерия, която осигурява аварийно захранване на системата в продължение на минимум 72 часа.
• Ръчен бутон за контрол в случай на сигнал за опасност.

При липса на пожар, чрез ключ, системата може да се използва за вентилация на помещенията.
Като опция е възможно включването към системата и на датчик за влага, дъжд и температура, който позволява автоматичното затваряне на прозорците при неблагоприятни атмосферни условия.

 Направените в последните години проучвания показват, че 90% от фаталните инциденти при пожар са причинени от отровните газове, отделяни при горенето. Освен това повишаването на тепмературата при пожар води до нарушаване на конструкцията на сградите и повишава опасността от срутване. Ето защо се налага монтирането на системи за отвеждане на дима и топлината от сградите.
Основно предназначение на тези системи е в случай на пожар автоматично да се отворят специално пригодени за тази цел прозорци, капандури, шлюзове, врати и др. от където възможно най-бързо да се отведат разпространяващите се в сградата дим и топлина, и по този начин да се осигури вентилация на помещенията и превенция от дим на евакуационните изходи, да се понижи температурата в сградата намалявайки по този начин риска от експлозия и разрушаване на конструкцията. Всичко това се прави с цел осигуряване безпрепятствена евакуация и защита на хората в горяща сграда както и намаляване материалните загуби в следствие на разрушенията причинени от високите темератури при пожар.

 

Използването на системи за отвеждане на топлина и дим се изисква за вътрешни затворени стълбища и сгради на повече от 5 етажа. Монтирането им е наложено с нормативни документи в съответствие със  страните от ЕС.

Всяка система за отвеждане на дим и топлина се състои от :
• Отваряща система- прозорците, димните люкове или капандурите се отварят и затварят посредством електрически устройства на 24V.
• Контролен панел, който управлява системата чрез,  свързване със съществуваща ПИС или от подаден сигнал от димен детектор. Той е снабден с акумулаторна батерия, която осигурява аварийно захранване на системата в продължение на минимум 72 часа.
• Ръчен бутон за контрол в случай на сигнал за опасност.

При липса на пожар, чрез ключ, системата може да се използва за вентилация на помещенията.
Като опция е възможно включването към системата и на датчик за влага, дъжд и температура, който позволява автоматичното затваряне на прозорците при неблагоприятни атмосферни условия.