Sinteso FDT221

Описание

Термичен детектор,DA

 Функция
-Оборудван с два редундантни топлинни сензори, така че в случай на повреда на един от сензорите, детекторът  продължава да работи
-Измерва температурата на околната среда и температурата в корпуса на детектора, така че при повишаване на температурата пожарът може да бъде открит незабавно
-Поведението при детектиране се избира чрез различни набори от параметри
Приложение
– Наблюдение на помещенията, в които бързо покачване на температурата се очаква в случай на пожар, или когато оптичен откриване е трудноТермичен детектор,DA

 Функция
-Оборудван с два редундантни топлинни сензори, така че в случай на повреда на един от сензорите, детекторът  продължава да работи
-Измерва температурата на околната среда и температурата в корпуса на детектора, така че при повишаване на температурата пожарът може да бъде открит незабавно
-Поведението при детектиране се избира чрез различни набори от параметри
Приложение
– Наблюдение на помещенията, в които бързо покачване на температурата се очаква в случай на пожар, или когато оптичен откриване е трудноТермичен детектор,DA

 Функция
-Оборудван с два редундантни топлинни сензори, така че в случай на повреда на един от сензорите, детекторът  продължава да работи
-Измерва температурата на околната среда и температурата в корпуса на детектора, така че при повишаване на температурата пожарът може да бъде открит незабавно
-Поведението при детектиране се избира чрез различни набори от параметри
Приложение
– Наблюдение на помещенията, в които бързо покачване на температурата се очаква в случай на пожар, или когато оптичен откриване е трудноТермичен детектор,DA

 Функция
-Оборудван с два редундантни топлинни сензори, така че в случай на повреда на един от сензорите, детекторът  продължава да работи
-Измерва температурата на околната среда и температурата в корпуса на детектора, така че при повишаване на температурата пожарът може да бъде открит незабавно
-Поведението при детектиране се избира чрез различни набори от параметри
Приложение
– Наблюдение на помещенията, в които бързо покачване на температурата се очаква в случай на пожар, или когато оптичен откриване е трудноТермичен детектор,DA

 Функция
-Оборудван с два редундантни топлинни сензори, така че в случай на повреда на един от сензорите, детекторът  продължава да работи
-Измерва температурата на околната среда и температурата в корпуса на детектора, така че при повишаване на температурата пожарът може да бъде открит незабавно
-Поведението при детектиране се избира чрез различни набори от параметри
Приложение
– Наблюдение на помещенията, в които бързо покачване на температурата се очаква в случай на пожар, или когато оптичен откриване е трудноТермичен детектор,DA

 Функция
-Оборудван с два редундантни топлинни сензори, така че в случай на повреда на един от сензорите, детекторът  продължава да работи
-Измерва температурата на околната среда и температурата в корпуса на детектора, така че при повишаване на температурата пожарът може да бъде открит незабавно
-Поведението при детектиране се избира чрез различни набори от параметри
Приложение
– Наблюдение на помещенията, в които бързо покачване на температурата се очаква в случай на пожар, или когато оптичен откриване е трудноТермичен детектор,DA

 Функция
-Оборудван с два редундантни топлинни сензори, така че в случай на повреда на един от сензорите, детекторът  продължава да работи
-Измерва температурата на околната среда и температурата в корпуса на детектора, така че при повишаване на температурата пожарът може да бъде открит незабавно
-Поведението при детектиране се избира чрез различни набори от параметри
Приложение
– Наблюдение на помещенията, в които бързо покачване на температурата се очаква в случай на пожар, или когато оптичен откриване е трудноТермичен детектор,DA

 Функция
-Оборудван с два редундантни топлинни сензори, така че в случай на повреда на един от сензорите, детекторът  продължава да работи
-Измерва температурата на околната среда и температурата в корпуса на детектора, така че при повишаване на температурата пожарът може да бъде открит незабавно
-Поведението при детектиране се избира чрез различни набори от параметри
Приложение
– Наблюдение на помещенията, в които бързо покачване на температурата се очаква в случай на пожар, или когато оптичен откриване е трудноТермичен детектор,DA

 Функция
-Оборудван с два редундантни топлинни сензори, така че в случай на повреда на един от сензорите, детекторът  продължава да работи
-Измерва температурата на околната среда и температурата в корпуса на детектора, така че при повишаване на температурата пожарът може да бъде открит незабавно
-Поведението при детектиране се избира чрез различни набори от параметри
Приложение
– Наблюдение на помещенията, в които бързо покачване на температурата се очаква в случай на пожар, или когато оптичен откриване е трудноТермичен детектор,DA

 Функция
-Оборудван с два редундантни топлинни сензори, така че в случай на повреда на един от сензорите, детекторът  продължава да работи
-Измерва температурата на околната среда и температурата в корпуса на детектора, така че при повишаване на температурата пожарът може да бъде открит незабавно
-Поведението при детектиране се избира чрез различни набори от параметри
Приложение
– Наблюдение на помещенията, в които бързо покачване на температурата се очаква в случай на пожар, или когато оптичен откриване е трудно