" /> RM-200M Микрофонен пулт - ПРОТЕХ

Описание

Микрофонен пулт за оповестителната система VM-3000 с 10 програмируеми клавиша. Възможност за активация на 5 съобщения и излъчване на съобщения с общ и рекламен характер. Към система VM-3000 мога да се включат до 4 микрофонни пулта.