" /> VM-3360VA Управляващ Контролер - ПРОТЕХ

Описание

VM-3360VA е управляващ контролер и мултифункционален усилвател ( размер 3U ), с възможност за монтаж в комуникационен шкаф. Устройството има няколко аудио входа, като включва и вход за фонова музика. Усилвателя е оборудван с 6 избираеми изхода и вграден атенюатор. Позволява не само оповестяване на общи съобщения, но и излъчване на предварително записани гласови инструкции в случай на извънредна ситуация, според изискванията на стандарта за безопасност EN54.

Централен цифров процесор
6 зонален усилвател 360W
Памет за съобщения – 64МВ
LAN вход
Възможност за VPN връзка
Сертификат EN54-16VM-3360VA е управляващ контролер и мултифункционален усилвател ( размер 3U ), с възможност за монтаж в комуникационен шкаф. Устройството има няколко аудио входа, като включва и вход за фонова музика. Усилвателя е оборудван с 6 избираеми изхода и вграден атенюатор. Позволява не само оповестяване на общи съобщения, но и излъчване на предварително записани гласови инструкции в случай на извънредна ситуация, според изискванията на стандарта за безопасност EN54.

Централен цифров процесор
6 зонален усилвател 360W
Памет за съобщения – 64МВ
LAN вход
Възможност за VPN връзка
Сертификат EN54-16VM-3360VA е управляващ контролер и мултифункционален усилвател ( размер 3U ), с възможност за монтаж в комуникационен шкаф. Устройството има няколко аудио входа, като включва и вход за фонова музика. Усилвателя е оборудван с 6 избираеми изхода и вграден атенюатор. Позволява не само оповестяване на общи съобщения, но и излъчване на предварително записани гласови инструкции в случай на извънредна ситуация, според изискванията на стандарта за безопасност EN54.

Централен цифров процесор
6 зонален усилвател 360W
Памет за съобщения – 64МВ
LAN вход
Възможност за VPN връзка
Сертификат EN54-16VM-3360VA е управляващ контролер и мултифункционален усилвател ( размер 3U ), с възможност за монтаж в комуникационен шкаф. Устройството има няколко аудио входа, като включва и вход за фонова музика. Усилвателя е оборудван с 6 избираеми изхода и вграден атенюатор. Позволява не само оповестяване на общи съобщения, но и излъчване на предварително записани гласови инструкции в случай на извънредна ситуация, според изискванията на стандарта за безопасност EN54.

Централен цифров процесор
6 зонален усилвател 360W
Памет за съобщения – 64МВ
LAN вход
Възможност за VPN връзка
Сертификат EN54-16VM-3360VA е управляващ контролер и мултифункционален усилвател ( размер 3U ), с възможност за монтаж в комуникационен шкаф. Устройството има няколко аудио входа, като включва и вход за фонова музика. Усилвателя е оборудван с 6 избираеми изхода и вграден атенюатор. Позволява не само оповестяване на общи съобщения, но и излъчване на предварително записани гласови инструкции в случай на извънредна ситуация, според изискванията на стандарта за безопасност EN54.

Централен цифров процесор
6 зонален усилвател 360W
Памет за съобщения – 64МВ
LAN вход
Възможност за VPN връзка
Сертификат EN54-16VM-3360VA е управляващ контролер и мултифункционален усилвател ( размер 3U ), с възможност за монтаж в комуникационен шкаф. Устройството има няколко аудио входа, като включва и вход за фонова музика. Усилвателя е оборудван с 6 избираеми изхода и вграден атенюатор. Позволява не само оповестяване на общи съобщения, но и излъчване на предварително записани гласови инструкции в случай на извънредна ситуация, според изискванията на стандарта за безопасност EN54.

Централен цифров процесор
6 зонален усилвател 360W
Памет за съобщения – 64МВ
LAN вход
Възможност за VPN връзка
Сертификат EN54-16VM-3360VA е управляващ контролер и мултифункционален усилвател ( размер 3U ), с възможност за монтаж в комуникационен шкаф. Устройството има няколко аудио входа, като включва и вход за фонова музика. Усилвателя е оборудван с 6 избираеми изхода и вграден атенюатор. Позволява не само оповестяване на общи съобщения, но и излъчване на предварително записани гласови инструкции в случай на извънредна ситуация, според изискванията на стандарта за безопасност EN54.

Централен цифров процесор
6 зонален усилвател 360W
Памет за съобщения – 64МВ
LAN вход
Възможност за VPN връзка
Сертификат EN54-16