" /> VX-2000DS Зарядно устройство - ПРОТЕХ

Описание

VX-2000DS е устройството захранващо всички модули на оповестителната система при извънредни ситуации. То има задачата да поддържа батериите на системата заредени. При прекъсване на захранването VX-2000DS автоматично прехвърля захранването на цялата система на батерии.