" /> VX-3000 Цифрова Оповестителна Система - ПРОТЕХ

VX-3000 Цифрова Оповестителна Система

Описание

Цифровата оповестителна система на ТОА VM-3000 е предназначена за излъчване на спешни съобщения в случай на пожар или авария, цифрова обработка , постоянен мониторинг и пълно цифрово смесване на звука за осигуряване на фонов звук и общи съобщения с високо качество. Системата може да бъде управлявана чрез LCD дисплея на предния панел. Оперативната гъвкавост се осигурява със специализиран софтуер за създаване и запазване на настройки, и от допълнителната възможност за ъплоудване на конфигурационен файл по локалната мрежа.
Вградените възможности, отличната надеждност и гъвкавост превръщат VM-3000 във високоефективна оповестителна система за гласова евакуация и оповестяване за търговски центрове, хотели, спортни комплекси от среден клас.Цифровата оповестителна система на ТОА VM-3000 е предназначена за излъчване на спешни съобщения в случай на пожар или авария, цифрова обработка , постоянен мониторинг и пълно цифрово смесване на звука за осигуряване на фонов звук и общи съобщения с високо качество. Системата може да бъде управлявана чрез LCD дисплея на предния панел. Оперативната гъвкавост се осигурява със специализиран софтуер за създаване и запазване на настройки, и от допълнителната възможност за ъплоудване на конфигурационен файл по локалната мрежа.
Вградените възможности, отличната надеждност и гъвкавост превръщат VM-3000 във високоефективна оповестителна система за гласова евакуация и оповестяване за търговски центрове, хотели, спортни комплекси от среден клас.Цифровата оповестителна система на ТОА VM-3000 е предназначена за излъчване на спешни съобщения в случай на пожар или авария, цифрова обработка , постоянен мониторинг и пълно цифрово смесване на звука за осигуряване на фонов звук и общи съобщения с високо качество. Системата може да бъде управлявана чрез LCD дисплея на предния панел. Оперативната гъвкавост се осигурява със специализиран софтуер за създаване и запазване на настройки, и от допълнителната възможност за ъплоудване на конфигурационен файл по локалната мрежа.
Вградените възможности, отличната надеждност и гъвкавост превръщат VM-3000 във високоефективна оповестителна система за гласова евакуация и оповестяване за търговски центрове, хотели, спортни комплекси от среден клас.Цифровата оповестителна система на ТОА VM-3000 е предназначена за излъчване на спешни съобщения в случай на пожар или авария, цифрова обработка , постоянен мониторинг и пълно цифрово смесване на звука за осигуряване на фонов звук и общи съобщения с високо качество. Системата може да бъде управлявана чрез LCD дисплея на предния панел. Оперативната гъвкавост се осигурява със специализиран софтуер за създаване и запазване на настройки, и от допълнителната възможност за ъплоудване на конфигурационен файл по локалната мрежа.
Вградените възможности, отличната надеждност и гъвкавост превръщат VM-3000 във високоефективна оповестителна система за гласова евакуация и оповестяване за търговски центрове, хотели, спортни комплекси от среден клас.Цифровата оповестителна система на ТОА VM-3000 е предназначена за излъчване на спешни съобщения в случай на пожар или авария, цифрова обработка , постоянен мониторинг и пълно цифрово смесване на звука за осигуряване на фонов звук и общи съобщения с високо качество. Системата може да бъде управлявана чрез LCD дисплея на предния панел. Оперативната гъвкавост се осигурява със специализиран софтуер за създаване и запазване на настройки, и от допълнителната възможност за ъплоудване на конфигурационен файл по локалната мрежа.
Вградените възможности, отличната надеждност и гъвкавост превръщат VM-3000 във високоефективна оповестителна система за гласова евакуация и оповестяване за търговски центрове, хотели, спортни комплекси от среден клас.Цифровата оповестителна система на ТОА VM-3000 е предназначена за излъчване на спешни съобщения в случай на пожар или авария, цифрова обработка , постоянен мониторинг и пълно цифрово смесване на звука за осигуряване на фонов звук и общи съобщения с високо качество. Системата може да бъде управлявана чрез LCD дисплея на предния панел. Оперативната гъвкавост се осигурява със специализиран софтуер за създаване и запазване на настройки, и от допълнителната възможност за ъплоудване на конфигурационен файл по локалната мрежа.
Вградените възможности, отличната надеждност и гъвкавост превръщат VM-3000 във високоефективна оповестителна система за гласова евакуация и оповестяване за търговски центрове, хотели, спортни комплекси от среден клас.Цифровата оповестителна система на ТОА VM-3000 е предназначена за излъчване на спешни съобщения в случай на пожар или авария, цифрова обработка , постоянен мониторинг и пълно цифрово смесване на звука за осигуряване на фонов звук и общи съобщения с високо качество. Системата може да бъде управлявана чрез LCD дисплея на предния панел. Оперативната гъвкавост се осигурява със специализиран софтуер за създаване и запазване на настройки, и от допълнителната възможност за ъплоудване на конфигурационен файл по локалната мрежа.
Вградените възможности, отличната надеждност и гъвкавост превръщат VM-3000 във високоефективна оповестителна система за гласова евакуация и оповестяване за търговски центрове, хотели, спортни комплекси от среден клас.