Cerberus Pro OH720

Описание

 Мултисензорен детектор на дим.

Функция  
– Работи на принципа на разсейване на светлината с един сензор, предна  оптична дисперсия  
– Оптоелектронна измервателна камера, която не пропуска паразитната  външна светлина, но детектира по оптимален начин частиците в дима  
– Допълнителния сензор за топлина увеличава устойчивостта на пожарния  детектор към фалшиви сработвания  
– Поведение при детектиране, което може да бъде избрано чрез различни набори  от параметри  
– Защита oт фалшиви аларми  
Приложение  
– За детектиране на пожари с пламъци, причинени от изгаряне на течности и  твърди вещества, както за надеждно детектиране на пожари в среди с наличие на  
паразитни явления Мултисензорен детектор на дим.

Функция  
– Работи на принципа на разсейване на светлината с един сензор, предна  оптична дисперсия  
– Оптоелектронна измервателна камера, която не пропуска паразитната  външна светлина, но детектира по оптимален начин частиците в дима  
– Допълнителния сензор за топлина увеличава устойчивостта на пожарния  детектор към фалшиви сработвания  
– Поведение при детектиране, което може да бъде избрано чрез различни набори  от параметри  
– Защита oт фалшиви аларми  
Приложение  
– За детектиране на пожари с пламъци, причинени от изгаряне на течности и  твърди вещества, както за надеждно детектиране на пожари в среди с наличие на  
паразитни явления Мултисензорен детектор на дим.

Функция  
– Работи на принципа на разсейване на светлината с един сензор, предна  оптична дисперсия  
– Оптоелектронна измервателна камера, която не пропуска паразитната  външна светлина, но детектира по оптимален начин частиците в дима  
– Допълнителния сензор за топлина увеличава устойчивостта на пожарния  детектор към фалшиви сработвания  
– Поведение при детектиране, което може да бъде избрано чрез различни набори  от параметри  
– Защита oт фалшиви аларми  
Приложение  
– За детектиране на пожари с пламъци, причинени от изгаряне на течности и  твърди вещества, както за надеждно детектиране на пожари в среди с наличие на  
паразитни явления Мултисензорен детектор на дим.

Функция  
– Работи на принципа на разсейване на светлината с един сензор, предна  оптична дисперсия  
– Оптоелектронна измервателна камера, която не пропуска паразитната  външна светлина, но детектира по оптимален начин частиците в дима  
– Допълнителния сензор за топлина увеличава устойчивостта на пожарния  детектор към фалшиви сработвания  
– Поведение при детектиране, което може да бъде избрано чрез различни набори  от параметри  
– Защита oт фалшиви аларми  
Приложение  
– За детектиране на пожари с пламъци, причинени от изгаряне на течности и  твърди вещества, както за надеждно детектиране на пожари в среди с наличие на  
паразитни явления Мултисензорен детектор на дим.

Функция  
– Работи на принципа на разсейване на светлината с един сензор, предна  оптична дисперсия  
– Оптоелектронна измервателна камера, която не пропуска паразитната  външна светлина, но детектира по оптимален начин частиците в дима  
– Допълнителния сензор за топлина увеличава устойчивостта на пожарния  детектор към фалшиви сработвания  
– Поведение при детектиране, което може да бъде избрано чрез различни набори  от параметри  
– Защита oт фалшиви аларми  
Приложение  
– За детектиране на пожари с пламъци, причинени от изгаряне на течности и  твърди вещества, както за надеждно детектиране на пожари в среди с наличие на  
паразитни явления Мултисензорен детектор на дим.

Функция  
– Работи на принципа на разсейване на светлината с един сензор, предна  оптична дисперсия  
– Оптоелектронна измервателна камера, която не пропуска паразитната  външна светлина, но детектира по оптимален начин частиците в дима  
– Допълнителния сензор за топлина увеличава устойчивостта на пожарния  детектор към фалшиви сработвания  
– Поведение при детектиране, което може да бъде избрано чрез различни набори  от параметри  
– Защита oт фалшиви аларми  
Приложение  
– За детектиране на пожари с пламъци, причинени от изгаряне на течности и  твърди вещества, както за надеждно детектиране на пожари в среди с наличие на  
паразитни явления Мултисензорен детектор на дим.

Функция  
– Работи на принципа на разсейване на светлината с един сензор, предна  оптична дисперсия  
– Оптоелектронна измервателна камера, която не пропуска паразитната  външна светлина, но детектира по оптимален начин частиците в дима  
– Допълнителния сензор за топлина увеличава устойчивостта на пожарния  детектор към фалшиви сработвания  
– Поведение при детектиране, което може да бъде избрано чрез различни набори  от параметри  
– Защита oт фалшиви аларми  
Приложение  
– За детектиране на пожари с пламъци, причинени от изгаряне на течности и  твърди вещества, както за надеждно детектиране на пожари в среди с наличие на  
паразитни явления Мултисензорен детектор на дим.

Функция  
– Работи на принципа на разсейване на светлината с един сензор, предна  оптична дисперсия  
– Оптоелектронна измервателна камера, която не пропуска паразитната  външна светлина, но детектира по оптимален начин частиците в дима  
– Допълнителния сензор за топлина увеличава устойчивостта на пожарния  детектор към фалшиви сработвания  
– Поведение при детектиране, което може да бъде избрано чрез различни набори  от параметри  
– Защита oт фалшиви аларми  
Приложение  
– За детектиране на пожари с пламъци, причинени от изгаряне на течности и  твърди вещества, както за надеждно детектиране на пожари в среди с наличие на  
паразитни явления Мултисензорен детектор на дим.

Функция  
– Работи на принципа на разсейване на светлината с един сензор, предна  оптична дисперсия  
– Оптоелектронна измервателна камера, която не пропуска паразитната  външна светлина, но детектира по оптимален начин частиците в дима  
– Допълнителния сензор за топлина увеличава устойчивостта на пожарния  детектор към фалшиви сработвания  
– Поведение при детектиране, което може да бъде избрано чрез различни набори  от параметри  
– Защита oт фалшиви аларми  
Приложение  
– За детектиране на пожари с пламъци, причинени от изгаряне на течности и  твърди вещества, както за надеждно детектиране на пожари в среди с наличие на  
паразитни явления Мултисензорен детектор на дим.

Функция  
– Работи на принципа на разсейване на светлината с един сензор, предна  оптична дисперсия  
– Оптоелектронна измервателна камера, която не пропуска паразитната  външна светлина, но детектира по оптимален начин частиците в дима  
– Допълнителния сензор за топлина увеличава устойчивостта на пожарния  детектор към фалшиви сработвания  
– Поведение при детектиране, което може да бъде избрано чрез различни набори  от параметри  
– Защита oт фалшиви аларми  
Приложение  
– За детектиране на пожари с пламъци, причинени от изгаряне на течности и  твърди вещества, както за надеждно детектиране на пожари в среди с наличие на  
паразитни явления