FDM221 FDM223 FDM224

Описание

Ръчен пожароизвестител – адресируем FDM221,FDM223,FDM224 
Ръчните бутони се използват за незабавно ръчно задействане на пожароизвестителната система.   
Подходящи са за вътрешен и външен монтаж, еднакво подходящи за мокри, влажни и прашни помещения.  
Два принципа на задействие: пряка или непряка аларма(чрез чупене на стъклена плоча или чупене и
натискане на бутона). Кутиите и електрониките на ръчните бутони се поръчват отделно.

•Съвместими с Sinteso и Cerberus PRO       
•Ръчен пожароизвестител FDM221 с пряко задействие       
•Ръчен пожароизвестител FDM223 с непряко задействие и FDM224 с пряко задействие       
•Двупроводна инсталация        
•Комуникация чрез FDnetРъчен пожароизвестител – адресируем FDM221,FDM223,FDM224 
Ръчните бутони се използват за незабавно ръчно задействане на пожароизвестителната система.   
Подходящи са за вътрешен и външен монтаж, еднакво подходящи за мокри, влажни и прашни помещения.  
Два принципа на задействие: пряка или непряка аларма(чрез чупене на стъклена плоча или чупене и
натискане на бутона). Кутиите и електрониките на ръчните бутони се поръчват отделно.

•Съвместими с Sinteso и Cerberus PRO       
•Ръчен пожароизвестител FDM221 с пряко задействие       
•Ръчен пожароизвестител FDM223 с непряко задействие и FDM224 с пряко задействие       
•Двупроводна инсталация        
•Комуникация чрез FDnetРъчен пожароизвестител – адресируем FDM221,FDM223,FDM224 
Ръчните бутони се използват за незабавно ръчно задействане на пожароизвестителната система.   
Подходящи са за вътрешен и външен монтаж, еднакво подходящи за мокри, влажни и прашни помещения.  
Два принципа на задействие: пряка или непряка аларма(чрез чупене на стъклена плоча или чупене и
натискане на бутона). Кутиите и електрониките на ръчните бутони се поръчват отделно.

•Съвместими с Sinteso и Cerberus PRO       
•Ръчен пожароизвестител FDM221 с пряко задействие       
•Ръчен пожароизвестител FDM223 с непряко задействие и FDM224 с пряко задействие       
•Двупроводна инсталация        
•Комуникация чрез FDnetРъчен пожароизвестител – адресируем FDM221,FDM223,FDM224 
Ръчните бутони се използват за незабавно ръчно задействане на пожароизвестителната система.   
Подходящи са за вътрешен и външен монтаж, еднакво подходящи за мокри, влажни и прашни помещения.  
Два принципа на задействие: пряка или непряка аларма(чрез чупене на стъклена плоча или чупене и
натискане на бутона). Кутиите и електрониките на ръчните бутони се поръчват отделно.

•Съвместими с Sinteso и Cerberus PRO       
•Ръчен пожароизвестител FDM221 с пряко задействие       
•Ръчен пожароизвестител FDM223 с непряко задействие и FDM224 с пряко задействие       
•Двупроводна инсталация        
•Комуникация чрез FDnetРъчен пожароизвестител – адресируем FDM221,FDM223,FDM224 
Ръчните бутони се използват за незабавно ръчно задействане на пожароизвестителната система.   
Подходящи са за вътрешен и външен монтаж, еднакво подходящи за мокри, влажни и прашни помещения.  
Два принципа на задействие: пряка или непряка аларма(чрез чупене на стъклена плоча или чупене и
натискане на бутона). Кутиите и електрониките на ръчните бутони се поръчват отделно.

•Съвместими с Sinteso и Cerberus PRO       
•Ръчен пожароизвестител FDM221 с пряко задействие       
•Ръчен пожароизвестител FDM223 с непряко задействие и FDM224 с пряко задействие       
•Двупроводна инсталация        
•Комуникация чрез FDnetРъчен пожароизвестител – адресируем FDM221,FDM223,FDM224 
Ръчните бутони се използват за незабавно ръчно задействане на пожароизвестителната система.   
Подходящи са за вътрешен и външен монтаж, еднакво подходящи за мокри, влажни и прашни помещения.  
Два принципа на задействие: пряка или непряка аларма(чрез чупене на стъклена плоча или чупене и
натискане на бутона). Кутиите и електрониките на ръчните бутони се поръчват отделно.

•Съвместими с Sinteso и Cerberus PRO       
•Ръчен пожароизвестител FDM221 с пряко задействие       
•Ръчен пожароизвестител FDM223 с непряко задействие и FDM224 с пряко задействие       
•Двупроводна инсталация        
•Комуникация чрез FDnetРъчен пожароизвестител – адресируем FDM221,FDM223,FDM224 
Ръчните бутони се използват за незабавно ръчно задействане на пожароизвестителната система.   
Подходящи са за вътрешен и външен монтаж, еднакво подходящи за мокри, влажни и прашни помещения.  
Два принципа на задействие: пряка или непряка аларма(чрез чупене на стъклена плоча или чупене и
натискане на бутона). Кутиите и електрониките на ръчните бутони се поръчват отделно.

•Съвместими с Sinteso и Cerberus PRO       
•Ръчен пожароизвестител FDM221 с пряко задействие       
•Ръчен пожароизвестител FDM223 с непряко задействие и FDM224 с пряко задействие       
•Двупроводна инсталация        
•Комуникация чрез FDnetРъчен пожароизвестител – адресируем FDM221,FDM223,FDM224 
Ръчните бутони се използват за незабавно ръчно задействане на пожароизвестителната система.   
Подходящи са за вътрешен и външен монтаж, еднакво подходящи за мокри, влажни и прашни помещения.  
Два принципа на задействие: пряка или непряка аларма(чрез чупене на стъклена плоча или чупене и
натискане на бутона). Кутиите и електрониките на ръчните бутони се поръчват отделно.

•Съвместими с Sinteso и Cerberus PRO       
•Ръчен пожароизвестител FDM221 с пряко задействие       
•Ръчен пожароизвестител FDM223 с непряко задействие и FDM224 с пряко задействие       
•Двупроводна инсталация        
•Комуникация чрез FDnetРъчен пожароизвестител – адресируем FDM221,FDM223,FDM224 
Ръчните бутони се използват за незабавно ръчно задействане на пожароизвестителната система.   
Подходящи са за вътрешен и външен монтаж, еднакво подходящи за мокри, влажни и прашни помещения.  
Два принципа на задействие: пряка или непряка аларма(чрез чупене на стъклена плоча или чупене и
натискане на бутона). Кутиите и електрониките на ръчните бутони се поръчват отделно.

•Съвместими с Sinteso и Cerberus PRO       
•Ръчен пожароизвестител FDM221 с пряко задействие       
•Ръчен пожароизвестител FDM223 с непряко задействие и FDM224 с пряко задействие       
•Двупроводна инсталация        
•Комуникация чрез FDnetРъчен пожароизвестител – адресируем FDM221,FDM223,FDM224 
Ръчните бутони се използват за незабавно ръчно задействане на пожароизвестителната система.   
Подходящи са за вътрешен и външен монтаж, еднакво подходящи за мокри, влажни и прашни помещения.  
Два принципа на задействие: пряка или непряка аларма(чрез чупене на стъклена плоча или чупене и
натискане на бутона). Кутиите и електрониките на ръчните бутони се поръчват отделно.

•Съвместими с Sinteso и Cerberus PRO       
•Ръчен пожароизвестител FDM221 с пряко задействие       
•Ръчен пожароизвестител FDM223 с непряко задействие и FDM224 с пряко задействие       
•Двупроводна инсталация        
•Комуникация чрез FDnet