Sinteso FDT241

Описание

Heat детектор, ASA.

 Функция
– Оборудван с два редундантни се топлинни сензори, така че в случай на повреда на един от сензорите, детекторът продължава да съответства с най-висок клас на отговор
– Измерва температурата на околната среда и температурата в корпуса на детектора, така че при повишаване на температурата може да бъде открит незабавно
–Поведението при детектиране се избира чрез ASA параметри
Приложение
– Наблюдение на помещенията, в които бързо покачване на температурата се очаква в случай на пожар, или когато оптичен откриване е трудно
– AдресируемHeat детектор, ASA.

 Функция
– Оборудван с два редундантни се топлинни сензори, така че в случай на повреда на един от сензорите, детекторът продължава да съответства с най-висок клас на отговор
– Измерва температурата на околната среда и температурата в корпуса на детектора, така че при повишаване на температурата може да бъде открит незабавно
–Поведението при детектиране се избира чрез ASA параметри
Приложение
– Наблюдение на помещенията, в които бързо покачване на температурата се очаква в случай на пожар, или когато оптичен откриване е трудно
– AдресируемHeat детектор, ASA.

 Функция
– Оборудван с два редундантни се топлинни сензори, така че в случай на повреда на един от сензорите, детекторът продължава да съответства с най-висок клас на отговор
– Измерва температурата на околната среда и температурата в корпуса на детектора, така че при повишаване на температурата може да бъде открит незабавно
–Поведението при детектиране се избира чрез ASA параметри
Приложение
– Наблюдение на помещенията, в които бързо покачване на температурата се очаква в случай на пожар, или когато оптичен откриване е трудно
– AдресируемHeat детектор, ASA.

 Функция
– Оборудван с два редундантни се топлинни сензори, така че в случай на повреда на един от сензорите, детекторът продължава да съответства с най-висок клас на отговор
– Измерва температурата на околната среда и температурата в корпуса на детектора, така че при повишаване на температурата може да бъде открит незабавно
–Поведението при детектиране се избира чрез ASA параметри
Приложение
– Наблюдение на помещенията, в които бързо покачване на температурата се очаква в случай на пожар, или когато оптичен откриване е трудно
– AдресируемHeat детектор, ASA.

 Функция
– Оборудван с два редундантни се топлинни сензори, така че в случай на повреда на един от сензорите, детекторът продължава да съответства с най-висок клас на отговор
– Измерва температурата на околната среда и температурата в корпуса на детектора, така че при повишаване на температурата може да бъде открит незабавно
–Поведението при детектиране се избира чрез ASA параметри
Приложение
– Наблюдение на помещенията, в които бързо покачване на температурата се очаква в случай на пожар, или когато оптичен откриване е трудно
– AдресируемHeat детектор, ASA.

 Функция
– Оборудван с два редундантни се топлинни сензори, така че в случай на повреда на един от сензорите, детекторът продължава да съответства с най-висок клас на отговор
– Измерва температурата на околната среда и температурата в корпуса на детектора, така че при повишаване на температурата може да бъде открит незабавно
–Поведението при детектиране се избира чрез ASA параметри
Приложение
– Наблюдение на помещенията, в които бързо покачване на температурата се очаква в случай на пожар, или когато оптичен откриване е трудно
– AдресируемHeat детектор, ASA.

 Функция
– Оборудван с два редундантни се топлинни сензори, така че в случай на повреда на един от сензорите, детекторът продължава да съответства с най-висок клас на отговор
– Измерва температурата на околната среда и температурата в корпуса на детектора, така че при повишаване на температурата може да бъде открит незабавно
–Поведението при детектиране се избира чрез ASA параметри
Приложение
– Наблюдение на помещенията, в които бързо покачване на температурата се очаква в случай на пожар, или когато оптичен откриване е трудно
– AдресируемHeat детектор, ASA.

 Функция
– Оборудван с два редундантни се топлинни сензори, така че в случай на повреда на един от сензорите, детекторът продължава да съответства с най-висок клас на отговор
– Измерва температурата на околната среда и температурата в корпуса на детектора, така че при повишаване на температурата може да бъде открит незабавно
–Поведението при детектиране се избира чрез ASA параметри
Приложение
– Наблюдение на помещенията, в които бързо покачване на температурата се очаква в случай на пожар, или когато оптичен откриване е трудно
– AдресируемHeat детектор, ASA.

 Функция
– Оборудван с два редундантни се топлинни сензори, така че в случай на повреда на един от сензорите, детекторът продължава да съответства с най-висок клас на отговор
– Измерва температурата на околната среда и температурата в корпуса на детектора, така че при повишаване на температурата може да бъде открит незабавно
–Поведението при детектиране се избира чрез ASA параметри
Приложение
– Наблюдение на помещенията, в които бързо покачване на температурата се очаква в случай на пожар, или когато оптичен откриване е трудно
– AдресируемHeat детектор, ASA.

 Функция
– Оборудван с два редундантни се топлинни сензори, така че в случай на повреда на един от сензорите, детекторът продължава да съответства с най-висок клас на отговор
– Измерва температурата на околната среда и температурата в корпуса на детектора, така че при повишаване на температурата може да бъде открит незабавно
–Поведението при детектиране се избира чрез ASA параметри
Приложение
– Наблюдение на помещенията, в които бързо покачване на температурата се очаква в случай на пожар, или когато оптичен откриване е трудно
– Aдресируем